Τηλ.: 2410282907

Η τιμή αφορά πακέτο 2 τεμαχίων (τιμή τεμαχίου 35,00€)

Δωρεάν μεταφορικά

NOW FOODS L-CARNITINE LIQUID DETAILS

L-Carnitine is classified as an amino acid, although it is not an amino acid in the classic sense. Amino acids are generally used by the body for protein synthesis and/or as a neurotransmitter. Carnitine (actually more closely related to the B vitamins) is primarily used to facilitate the transport of long-chain fatty acids into the mitochondria of cells for energy production. 

This process provides muscular energy by burning fat, and also prevents fatty build-up around vital organs. Natural Carnitine is found primarily in red meats, so vegetarians may need to supplement to ensure healthy levels in their bodies. Our Carnitine is a synthetic product manufactured in a laboratory using bacterial synthesis, and is considered vegetarian due to the absence of any animal sources or by-products. 
 

 

Additional description

L Carnitine is the recent medical discovery which aims to give hope to people who want to shed some of their pesky body fat – if not the majority of it. Normally, L-Carnitine can be found in red meats thus vegetarians often fail to gain the benefits of it, but thanks to Liquid L-Carnitine even vegetarians can receive the benefits of l-carnitine. Liquid L-Carnitine is a synthetic product which is manufactured from bacteria inside the laboratory. So vegetarians can be rest assured that no animal is abused in anyway during the process.

L-carnitine is added to several beverages and has attracted both heavy weight and health conscious individuals because it directly increases the burning of fat inside the body. It is primarily used to facilitate the transportation of long chains of fatty acids into the powerhouse of the cells, the mitochondria, and is utilized for energy production (instead of for engergy getting stored). In effect, it promotes the burning of fats in the body which decreases the amount of fat in your body.

Aside from that, it also decreases the individual's craving for food which allows them to stick with their dietary plans. Nevertheless by increasing the body's energy levels and influencing the body to further participate in strenuous activities, it also aids in the fashioning of a more attractive and leaner physique. Bear in mind that the more muscles you are able to form in your body, the greater the amount of fat it can burn.

L-carnitine works best with any sports activity – and aerobic training is part of it. It is considered to be one of the best fuels for athletes. It enhances aerobic performance and allows maximum endurance. Most people who tried drinking Liquid L-carnitine claim that it allows them to exercise longer without experiencing any fatigue. It also prevents muscular damage even when doing vigorous exercises by delaying the onset of lactate burn, the feeling of exhaustion which most bodybuilders experience.

Those who lack L-Carnitine in their body will show symptoms of fatigue, progressive weight gain, weak heart function and lack of mental focus. There two popular ways of providing the body with the needed L-carnitine dosagea. You may either take a capsule or drink it in liquid form. It is best to drink it in its liquid form because it is easily absorbed by the body. So next time you go for a work out, make sure that you have Liquid L-Carnitine in your backpack.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Μην το λαμβάνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά.

Μάρκα